Galetes Laietanes

Català
La tradició laietana

La galeta de mataró. Cruixent, irresistible i lleugera . D'avellanes i cacao i d'ametlla